Rate this page

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)

00
   1.30% (15 lượt)
01
   0.95% (11 lượt)
02
   1.30% (15 lượt)
03
   0.78% (9 lượt)
04
   1.30% (15 lượt)
05
   1.13% (13 lượt)
06
   1.30% (15 lượt)
07
   1.65% (19 lượt)
08
   0.95% (11 lượt)
09
   1.48% (17 lượt)
10
   1.04% (12 lượt)
11
   0.95% (11 lượt)
12
   0.87% (10 lượt)
13
   1.13% (13 lượt)
14
   1.22% (14 lượt)
15
   1.22% (14 lượt)
16
   0.95% (11 lượt)
17
   1.30% (15 lượt)
18
   1.30% (15 lượt)
19
   0.87% (10 lượt)
20
   1.56% (18 lượt)
21
   0.52% (6 lượt)
22
   1.13% (13 lượt)
23
   0.61% (7 lượt)
24
   0.61% (7 lượt)
25
   0.87% (10 lượt)
26
   0.95% (11 lượt)
27
   1.13% (13 lượt)
28
   0.69% (8 lượt)
29
   1.13% (13 lượt)
30
   0.52% (6 lượt)
31
   0.87% (10 lượt)
32
   1.22% (14 lượt)
33
   1.04% (12 lượt)
34
   0.87% (10 lượt)
35
   0.61% (7 lượt)
36
   1.30% (15 lượt)
37
   0.43% (5 lượt)
38
   0.95% (11 lượt)
39
   1.22% (14 lượt)
40
   0.52% (6 lượt)
41
   1.22% (14 lượt)
42
   1.22% (14 lượt)
43
   1.13% (13 lượt)
44
   1.22% (14 lượt)
45
   0.87% (10 lượt)
46
   0.69% (8 lượt)
47
   0.61% (7 lượt)
48
   1.04% (12 lượt)
49
   0.95% (11 lượt)
50
   1.04% (12 lượt)
51
   0.95% (11 lượt)
52
   1.82% (21 lượt)
53
   0.95% (11 lượt)
54
   1.22% (14 lượt)
55
   1.13% (13 lượt)
56
   1.65% (19 lượt)
57
   1.39% (16 lượt)
58
   0.52% (6 lượt)
59
   0.78% (9 lượt)
60
   0.87% (10 lượt)
61
   0.78% (9 lượt)
62
   1.56% (18 lượt)
63
   0.78% (9 lượt)
64
   0.78% (9 lượt)
65
   0.78% (9 lượt)
66
   1.13% (13 lượt)
67
   0.95% (11 lượt)
68
   0.69% (8 lượt)
69
   0.61% (7 lượt)
70
   1.04% (12 lượt)
71
   1.22% (14 lượt)
72
   1.56% (18 lượt)
73
   0.87% (10 lượt)
74
   1.39% (16 lượt)
75
   1.13% (13 lượt)
76
   1.22% (14 lượt)
77
   0.61% (7 lượt)
78
   0.95% (11 lượt)
79
   1.13% (13 lượt)
80
   0.61% (7 lượt)
81
   0.78% (9 lượt)
82
   0.69% (8 lượt)
83
   1.13% (13 lượt)
84
   1.30% (15 lượt)
85
   0.87% (10 lượt)
86
   1.22% (14 lượt)
87
   0.95% (11 lượt)
88
   1.13% (13 lượt)
89
   0.78% (9 lượt)
90
   0.87% (10 lượt)
91
   1.04% (12 lượt)
92
   0.95% (11 lượt)
93
   1.30% (15 lượt)
94
   0.52% (6 lượt)
95
   0.35% (4 lượt)
96
   0.87% (10 lượt)
97
   0.78% (9 lượt)
98
   0.43% (5 lượt)
99
   1.22% (14 lượt)

Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 29/05/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

70( 5 Lần )Tăng 2
52( 4 Lần )Tăng 2
09( 3 Lần )Tăng 2
14( 3 Lần )Tăng 2
18( 3 Lần )Giảm 1
50( 3 Lần ) Không tăng
57( 3 Lần )Giảm 2
66( 3 Lần )Tăng 1
67( 3 Lần ) Không tăng
88( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

14 ( 6 Lần )Tăng 2
52 ( 6 Lần )Tăng 2
70 ( 6 Lần )Tăng 2
88 ( 6 Lần ) Không tăng
09 ( 5 Lần )Tăng 2
18( 5 Lần ) Không tăng
41( 5 Lần )Giảm 1
50( 5 Lần ) Không tăng
57( 5 Lần )Giảm 2
59( 5 Lần ) Không tăng
62( 5 Lần ) Không tăng
79( 5 Lần )Tăng 1
81( 5 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

09 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
49 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
52 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
64 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
79 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
93 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
94 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

77      ( 15 ngày )
46      ( 10 ngày )
55      ( 9 ngày )
33      ( 8 ngày )
69      ( 8 ngày )
95      ( 8 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
12 Lần 1
013 Lần 1
10 Lần 3
18 Lần 4
11 Lần 4
211 Lần 0
4 Lần 5
37 Lần 2
11 Lần 4
415 Lần 4
15 Lần 7
57 Lần 5
15 Lần 2
611 Lần 6
14 Lần 3
714 Lần 4
6 Lần 8
810 Lần 1
10 Lần 1
912 Lần 1