Rate this page

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, đặc biệt)

00
   1.76% (19 lượt)
01
   0.93% (10 lượt)
02
   0.65% (7 lượt)
03
   0.93% (10 lượt)
04
   0.74% (8 lượt)
05
   1.20% (13 lượt)
06
   0.56% (6 lượt)
07
   1.02% (11 lượt)
08
   0.93% (10 lượt)
09
   1.02% (11 lượt)
10
   1.39% (15 lượt)
11
   1.02% (11 lượt)
12
   0.83% (9 lượt)
13
   1.11% (12 lượt)
14
   0.65% (7 lượt)
15
   1.11% (12 lượt)
16
   1.20% (13 lượt)
17
   0.56% (6 lượt)
18
   1.11% (12 lượt)
19
   1.39% (15 lượt)
20
   1.48% (16 lượt)
21
   0.56% (6 lượt)
22
   1.11% (12 lượt)
23
   0.93% (10 lượt)
24
   0.93% (10 lượt)
25
   0.65% (7 lượt)
26
   1.30% (14 lượt)
27
   0.74% (8 lượt)
28
   0.83% (9 lượt)
29
   0.93% (10 lượt)
30
   1.11% (12 lượt)
31
   1.48% (16 lượt)
32
   1.48% (16 lượt)
33
   1.39% (15 lượt)
34
   0.65% (7 lượt)
35
   0.83% (9 lượt)
36
   0.83% (9 lượt)
37
   0.93% (10 lượt)
38
   1.02% (11 lượt)
39
   1.20% (13 lượt)
40
   0.65% (7 lượt)
41
   0.56% (6 lượt)
42
   0.93% (10 lượt)
43
   0.74% (8 lượt)
44
   0.83% (9 lượt)
45
   0.46% (5 lượt)
46
   0.83% (9 lượt)
47
   0.83% (9 lượt)
48
   1.11% (12 lượt)
49
   1.02% (11 lượt)
50
   0.74% (8 lượt)
51
   0.65% (7 lượt)
52
   1.02% (11 lượt)
53
   1.39% (15 lượt)
54
   1.11% (12 lượt)
55
   0.65% (7 lượt)
56
   0.93% (10 lượt)
57
   1.39% (15 lượt)
58
   1.20% (13 lượt)
59
   0.74% (8 lượt)
60
   1.20% (13 lượt)
61
   0.46% (5 lượt)
62
   1.20% (13 lượt)
63
   0.65% (7 lượt)
64
   1.11% (12 lượt)
65
   1.30% (14 lượt)
66
   0.74% (8 lượt)
67
   1.20% (13 lượt)
68
   1.11% (12 lượt)
69
   1.39% (15 lượt)
70
   0.83% (9 lượt)
71
   0.93% (10 lượt)
72
   0.93% (10 lượt)
73
   1.02% (11 lượt)
74
   0.83% (9 lượt)
75
   1.20% (13 lượt)
76
   0.28% (3 lượt)
77
   1.57% (17 lượt)
78
   0.74% (8 lượt)
79
   1.20% (13 lượt)
80
   0.83% (9 lượt)
81
   1.30% (14 lượt)
82
   1.30% (14 lượt)
83
   1.11% (12 lượt)
84
   0.56% (6 lượt)
85
   1.20% (13 lượt)
86
   1.02% (11 lượt)
87
   0.65% (7 lượt)
88
   0.65% (7 lượt)
89
   1.11% (12 lượt)
90
   1.20% (13 lượt)
91
   1.20% (13 lượt)
92
   1.11% (12 lượt)
93
   1.57% (17 lượt)
94
   1.20% (13 lượt)
95
   1.11% (12 lượt)
96
   1.20% (13 lượt)
97
   1.39% (15 lượt)
98
   1.11% (12 lượt)
99
   1.02% (11 lượt)

Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 29/05/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

11( 6 Lần )Tăng 2
53( 4 Lần )Tăng 2
57( 4 Lần ) Không tăng
19( 3 Lần ) Không tăng
20( 3 Lần )Tăng 2
26( 3 Lần )Giảm 2
39( 3 Lần ) Không tăng
58( 3 Lần ) Không tăng
95( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

53 ( 8 Lần )Tăng 3
26 ( 7 Lần )Tăng 1
11 ( 6 Lần )Tăng 2
20 ( 6 Lần )Tăng 2
22 ( 6 Lần )Tăng 2

Các cặp số ra liên tiếp:

39 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
11 ( 3 Ngày ) ( 6 lần )
20 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
44 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
90 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
95 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
96 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

06      ( 15 ngày )
66      ( 10 ngày )
79      ( 8 ngày )
09      ( 7 ngày )
17      ( 7 ngày )
25      ( 7 ngày )
62      ( 7 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
8 Lần 1
013 Lần 3
14 Lần 3
110 Lần 3
16 Lần 1
26 Lần 1
9 Lần 2
314 Lần 4
9 Lần 1
411 Lần 2
17 Lần 0
513 Lần 3
6 Lần 1
69 Lần 2
7 Lần 1
712 Lần 3
8 Lần 2
88 Lần 3
14 Lần 2
912 Lần 2