Rate this page

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, đặc biệt)

00
   1.36% (11 lượt)
01
   0.74% (6 lượt)
02
   0.86% (7 lượt)
03
   0.74% (6 lượt)
04
   0.62% (5 lượt)
05
   0.74% (6 lượt)
06
   0.86% (7 lượt)
07
   0.86% (7 lượt)
08
   0.86% (7 lượt)
09
   0.99% (8 lượt)
10
   1.85% (15 lượt)
11
   0.99% (8 lượt)
12
   1.48% (12 lượt)
13
   0.37% (3 lượt)
14
   0.86% (7 lượt)
15
   0.74% (6 lượt)
16
   0.25% (2 lượt)
17
   0.74% (6 lượt)
18
   0.86% (7 lượt)
19
   1.23% (10 lượt)
20
   0.99% (8 lượt)
21
   0.99% (8 lượt)
22
   1.85% (15 lượt)
23
   0.62% (5 lượt)
24
   0.86% (7 lượt)
25
   1.60% (13 lượt)
26
   0.86% (7 lượt)
27
   0.62% (5 lượt)
28
   0.74% (6 lượt)
29
   0.62% (5 lượt)
30
   1.73% (14 lượt)
31
   0.74% (6 lượt)
32
   1.73% (14 lượt)
33
   0.86% (7 lượt)
34
   0.86% (7 lượt)
35
   0.74% (6 lượt)
36
   0.62% (5 lượt)
37
   0.62% (5 lượt)
38
   0.49% (4 lượt)
39
   0.99% (8 lượt)
40
   1.23% (10 lượt)
41
   0.86% (7 lượt)
42
   0.49% (4 lượt)
43
   1.11% (9 lượt)
44
   0.74% (6 lượt)
45
   1.60% (13 lượt)
46
   0.74% (6 lượt)
47
   0.86% (7 lượt)
48
   0.62% (5 lượt)
49
   0.99% (8 lượt)
50
   0.86% (7 lượt)
51
   0.37% (3 lượt)
52
   2.22% (18 lượt)
53
   0.86% (7 lượt)
54
   0.74% (6 lượt)
55
   0.86% (7 lượt)
56
   0.86% (7 lượt)
57
   1.11% (9 lượt)
58
   0.86% (7 lượt)
59
   0.86% (7 lượt)
60
   0.99% (8 lượt)
61
   1.36% (11 lượt)
62
   1.98% (16 lượt)
63
   1.48% (12 lượt)
64
   0.86% (7 lượt)
65
   1.36% (11 lượt)
66
   0.86% (7 lượt)
67
   1.60% (13 lượt)
68
   1.23% (10 lượt)
69
   1.48% (12 lượt)
70
   0.86% (7 lượt)
71
   0.74% (6 lượt)
72
   0.99% (8 lượt)
73
   1.11% (9 lượt)
74
   0.49% (4 lượt)
75
   1.60% (13 lượt)
76
   1.36% (11 lượt)
77
   0.99% (8 lượt)
78
   0.99% (8 lượt)
79
   0.74% (6 lượt)
80
   1.48% (12 lượt)
81
   1.11% (9 lượt)
82
   1.60% (13 lượt)
83
   0.74% (6 lượt)
84
   0.37% (3 lượt)
85
   0.74% (6 lượt)
86
   0.74% (6 lượt)
87
   0.86% (7 lượt)
88
   0.86% (7 lượt)
89
   1.36% (11 lượt)
90
   1.48% (12 lượt)
91
   0.62% (5 lượt)
92
   1.11% (9 lượt)
93
   0.74% (6 lượt)
94
   0.99% (8 lượt)
95
   1.60% (13 lượt)
96
   1.11% (9 lượt)
97
   0.74% (6 lượt)
98
   1.73% (14 lượt)
99
   0.86% (7 lượt)

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 29/05/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

75( 4 Lần )Giảm 1
14( 3 Lần )Tăng 2
32( 3 Lần ) Không tăng
80( 3 Lần )Giảm 1
00( 2 Lần )Tăng 1
03( 2 Lần )Tăng 1
07( 2 Lần )Tăng 1
12( 2 Lần )Giảm 1
20( 2 Lần )Tăng 1
21( 2 Lần ) Không tăng
22( 2 Lần )Tăng 1
30( 2 Lần )Tăng 1
41( 2 Lần ) Không tăng
43( 2 Lần )Tăng 1
49( 2 Lần )Tăng 1
52( 2 Lần )Giảm 1
57( 2 Lần ) Không tăng
63( 2 Lần ) Không tăng
81( 2 Lần )Tăng 1
94( 2 Lần ) Không tăng
98( 2 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

12 ( 6 Lần )Giảm 1
75 ( 6 Lần )Giảm 1
10 ( 5 Lần )Tăng 1
32 ( 5 Lần ) Không tăng
80 ( 5 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

03 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
30 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
43 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
81 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

13      ( 15 ngày )
16      ( 14 ngày )
38      ( 12 ngày )
24      ( 9 ngày )
86      ( 9 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
8 Lần 2
013 Lần 2
8 Lần 0
19 Lần 1
9 Lần 3
211 Lần 2
9 Lần 1
39 Lần 1
9 Lần 2
46 Lần 2
10 Lần 0
59 Lần 3
5 Lần 2
65 Lần 3
7 Lần 5
76 Lần 1
8 Lần 0
84 Lần 5
8 Lần 1
99 Lần 0