Kết quả xổ số điện toán Power 6/55

Kỳ vé #01041 | Thứ năm, ngày 30/05/2024
04070812233145

Jackpot 1: Chờ thống kê
Jackpot 2: Chờ thống kê

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 1
Chờ thống kê
Jackpot 2
Chờ thống kê
Giải nhất
40.000.000đ
Giải nhì
500.000đ
Giải ba
50.000đ
Kỳ vé #01040 | Thứ ba, ngày 28/05/2024
01252937405450

Jackpot 1: 47.522.322.750 đồng
Jackpot 2: 4.503.972.650 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 1047.522.322.750đ
Jackpot 204.503.972.650đ
Giải nhất1140.000.000đ
Giải nhì628500.000đ
Giải ba1506750.000đ
Kỳ vé #01039 | Thứ bảy, ngày 25/05/2024
15223839435320

Jackpot 1: 44.500.277.100 đồng
Jackpot 2: 4.168.189.800 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 1044.500.277.100đ
Jackpot 204.168.189.800đ
Giải nhất840.000.000đ
Giải nhì547500.000đ
Giải ba1260750.000đ
Kỳ vé #01038 | Thứ năm, ngày 23/05/2024
08124247515236

Jackpot 1: 42.733.638.750 đồng
Jackpot 2: 3.971.896.650 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 1042.733.638.750đ
Jackpot 203.971.896.650đ
Giải nhất1140.000.000đ
Giải nhì627500.000đ
Giải ba1427350.000đ
Kỳ vé #01037 | Thứ ba, ngày 21/05/2024
01021432334104

Jackpot 1: 40.422.908.100 đồng
Jackpot 2: 3.715.148.800 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 1040.422.908.100đ
Jackpot 203.715.148.800đ
Giải nhất1140.000.000đ
Giải nhì640500.000đ
Giải ba1458550.000đ
Rate this page