KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 29/05/2024

Thứ tưNgày: 29/05/2024
7MU-4MU-3MU-14MU-19MU-10MU-5MU-1MU
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
60031
G.1
50514
G.2
09514
54630
G.3
36198
03676
41622
63989
83565
13439
G.4
8127
7042
3981
9883
G.5
4909
7503
1143
5354
5950
6000
G.6
666
096
210
G.7
07
20
52
49
ChụcĐơn Vị
00,3,7,9
10,42
20,2,7
30,1,9
42,3,9
ChụcĐơn Vị
50,2,4
65,6
76
81,3,9
96,8
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 28/05/2024
Thứ baNgày: 28/05/2024
15MT-14MT-9MT-10MT-2MT-18MT-16MT-12MT
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
47490
G.1
72043
G.2
09830
29003
G.3
30879
15157
62025
16755
23357
05880
G.4
8291
6953
9981
1132
G.5
0811
0341
2380
4935
4914
8694
G.6
232
937
880
G.7
63
29
75
12
ChụcĐơn Vị
03
11,2,4
25,9
30,22,5,7
41,3
ChụcĐơn Vị
53,5,72
63
75,9
803,1
90,1,4
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 27/05/2024
Thứ haiNgày: 27/05/2024
15MS-5MS-8MS-1MS-16MS-19MS-12MS-14MS
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
72578
G.1
03162
G.2
29946
49185
G.3
10694
39375
83675
96521
94508
49856
G.4
5521
7559
0698
8712
G.5
1793
4900
1219
2541
0475
3049
G.6
322
063
620
G.7
40
07
32
52
ChụcĐơn Vị
00,7,8
12,9
20,12,2
32
40,1,6,9
ChụcĐơn Vị
52,6,9
62,3
753,8
85
93,4,8
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 26/05/2024
Chủ nhậtNgày: 26/05/2024
1MR-5MR-19MR-12MR-20MR-3MR-13MR-8MR
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
53398
G.1
12478
G.2
14385
06275
G.3
50369
07115
73615
52752
37780
90972
G.4
1340
3208
3152
1799
G.5
5570
7834
5867
5173
2969
1012
G.6
288
878
459
G.7
61
92
08
33
ChụcĐơn Vị
082
12,52
2 
33,4
40
ChụcĐơn Vị
522,9
61,7,92
70,2,3,5,82
80,5,8
92,8,9
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 25/05/2024
Thứ bảyNgày: 25/05/2024
17MQ-3MQ-20MQ-6MQ-4MQ-7MQ-16MQ-18MQ
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
09743
G.1
80957
G.2
58795
38612
G.3
30165
99475
59693
26647
80994
67715
G.4
7348
3723
9468
7032
G.5
1192
3750
3229
4263
1412
7585
G.6
192
342
319
G.7
43
55
10
23
ChụcĐơn Vị
0 
10,22,5,9
232,9
32
42,32,7,8
ChụcĐơn Vị
50,5,7
63,5,8
75
85
922,3,4,5
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 24/05/2024
Thứ sáuNgày: 24/05/2024
5MP-7MP-2MP-4MP-1MP-14MP-8MP-10MP
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
70098
G.1
97488
G.2
81877
42410
G.3
78164
41219
93046
13510
18781
03112
G.4
1380
5811
1579
9803
G.5
4821
3430
6260
1609
5871
9504
G.6
065
714
870
G.7
82
60
02
22
ChụcĐơn Vị
02,3,4,9
102,1,2,4,9
21,2
30
46
ChụcĐơn Vị
5 
602,4,5
70,1,7,9
80,1,2,8
98
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc - 23/05/2024
Thứ nămNgày: 23/05/2024
13MN-3MN-6MN-14MN-11MN-20MN-8MN-5MN
Ký hiệu trúng Đặc Biệt:
Giải ĐB
13182
G.1
64473
G.2
58976
80232
G.3
65555
53210
45207
14837
11304
47605
G.4
1946
6656
2147
6690
G.5
2484
5860
7889
6268
2267
8394
G.6
272
701
862
G.7
51
87
41
60
ChụcĐơn Vị
01,4,5,7
10
2 
32,7
41,6,7
ChụcĐơn Vị
51,5,6
602,2,7,8
72,3,6
82,4,7,9
90,4